آفاگرافی گالری عکس و آتلیه آفرین عطارزاده

ارسال شده در ۲۷ آذر ۱۳۹۶

Natural Photography|عکاسی طبیعی

بوی چیدن از دست باد می آید!

سهراب

ارسال شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۳

Natural Photography|عکاسی طبیعی

Moon

ماه من غصه چرا؟
آسمان را بنگر
که هنوز
بعد صدها شب و روز
مثل آن روز نخست، گرم و آبی و پر از مهر به ما می خندد
یا زمینی را که
دلش از سردی شبهای خزان
نه شکست و نه گرفت
بلکه از عاطفه لبریز شد و
نفسی از سر امید کشید
و در آغاز بهار
دشتی از یاس سپید
زیر پاهامان ریخت
تا بگوید که هنوز
پر امنیت احساس خداست
ماه من غصه چرا؟
تو مرا داری و من هر شب و روز
آرزویم همه خوشبختی توست
ماه من
دل به غم دادن و از یاس سخنها گفتن
کار آنهایی نیست
 که خدا را دارند
ماه من
غم و اندوه اگر هم روزی
مثل باران بارید
یا دل شیشه ای ات
از لب پنجره عشق زمین خورد و شکست
با نگاهت به خدا
چتر شادی وا کن
و بگو با دل خود
که خدا هست خدا هست هنوز
او همانیست که در تارترین لحظه شب
راه نورانی امید نشانم می داد
او همانیست که هر لحظه دلش میخواهد
همه زندگی ام
غرق شادی باشد
ماه من…
غصه اگر هست بگو تا باشد
معنی خوشبختی
بودن اندوه است
اینهمه غصه و غم
اینهمه شادی و شور
چه بخواهی و چه نه
میوه یک باغند
همه را با هم و با عشق بچین، ولی از یاد مبر
پشت هر کوه بلند
سبزه زاری است پر از یاد خدا
و در آن باز کسی می خواند
که خدا هست
خدا هست
خدا هست
هنوز
زنده یاد قیصر امین پور

 

 

 

ارسال شده در ۲۵ مهر ۱۳۹۳

Natural Photography|عکاسی طبیعی

پاییـــــــــــــــــز Autemnun

ارسال شده در ۱۴ مهر ۱۳۹۳

Natural Photography|عکاسی طبیعی

عید آزادی از اسارت نفسانی بر آزادگان جهان مبارکــــــــــــ

عید قربانتان پر برکت باد

Sky

ارسال شده در ۷ مهر ۱۳۹۳

Natural Photography|عکاسی طبیعی

IMG_9117

ارسال شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

Natural Photography|عکاسی طبیعی

lake

ارسال شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

Natural Photography|عکاسی طبیعی

Red Moon

ارسال شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

Natural Photography|عکاسی طبیعی

Sky Bird Fly

ارسال شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

Natural Photography|عکاسی طبیعی

Sunrise

ارسال شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

Natural Photography|عکاسی طبیعی

Natural Photography