آفاگرافی گالری عکس و آتلیه آفرین عطارزاده

ارسال شده در ۱۴ مهر ۱۳۹۳

Architectural Photography|عکاسی معماری

روزنه ای

برای

امیــــــــــــــــــــــــــــــــــــد!

IMG_1710

ارسال شده در ۱۰ مهر ۱۳۹۳

Photo Journalism|عکاسی خبری

“اگر خواستى بدانى که در وجودت خوشبختى هست
یا نه ، به درون خود دقّت کن اگر اهل عبادت و طاعت را دوست دارى و از
اهل معصیت و گناه ناخوشایندى ، پس در وجودت خیر و سعادت وجود دارد؛
و خداوند تو را دوست مى دارد.
ولى چنانچه از اهل طاعت و عبادت ناخوشایند باشى و به اهل معصیت عشق
و علاقه ورزیدى ، پس خیر و خوشبختی در تو نباشد؛ و خداوند تو را دشمن دارد.
و هر انسانى با هر آن کس که بدو عشق و علاقه ورزد، با همان محشور مى گردد.”

“امام محمد باقر (ع)”

 

شهادت باقر العلوم بر عموم شیعیان تسلیت باد!

زندگی تان مملو از خوشبختی

Imam-Bagher

ارسال شده در ۹ مهر ۱۳۹۳

Photo Journalism|عکاسی خبری

3b تقدیم به کودکان ستم دیده و مظلوم فلسطین

به مناسبت  روز جهانی همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی

ارسال شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

City Photography|عکاسی شهری

IMG_7795

ارسال شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

City Photography|عکاسی شهری

IMG_1603

ارسال شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

City Photography|عکاسی شهری

Kashan

ارسال شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

City Photography|عکاسی شهری

Tehran Sundown

ارسال شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

City Photography|عکاسی شهری

Kashan